دکمه موبایل منو

دیدار مدیر کل با مددجویان مناطق محروم 98.5.28

دیدار مدیر کل با مددجویان مناطق محروم 98.5.28 مدیر کل کمیته امداد استان کردستان جهت دیدار و بررسی مشکلات و درخواست های مددجویان مناطق محروم استان کردستان در منطقه کلاترزان حضور پیدا کرد. عکاس: اسماعیل ساعدپناه
دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی  7
دیدار مدیر کل کردستان با مددجویان روستایی  11