دکمه موبایل منو

سفر مدیر کل امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17

سفر مدیر کل امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 محمد بذرافشان، مدیر کل کمیته امداد فارس 17 مرداد در سفر به شهرستان های سده، اقلید و بوانات از طرح های اشتغال زایی و منازل مددجویان تحت حمایت بازدید کرد.بذرافشان در سفر در شورای اداری این شهرستان ها شرکت و در قالب میز خدمت پاسخگویی مشکلات مددجویان نیز بود. عکاس: احسان عوض زاده
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 12
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 1
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 4
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 14
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 13
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 10
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 5
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 6
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 7
سفر مدیر امداد فارس به اقلید، سده و بوانات 1398/05/17 8
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.