دکمه موبایل منو

یک تیر و دونشان مددجوی کارآفرین آرادانی با تولید گردسوزهای سنتی-98/6/16

یک تیر و دونشان مددجوی کارآفرین آرادانی با تولید گردسوزهای سنتی-98/6/16 مددجوی کارآفرین شهرستان آرادان با دریافت تسهیلات اشتغال زایی و تولید گردسوزهای سنتی با یک تیر دونشان را هدفگذاری کرده و علاوه بر استقلال مالی و کسب درآمد میراث کهن ایران را احیا کرده است. عکاس: امیرحسین کاشی منش
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 9
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 7
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 6
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 5
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 4
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 3
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 2
تولید گردسوزهای با یک تیر با دونشان، احیای میراث کهن ایران و استقلال مالی-98/6/16 1

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.