یازدهمین دوره فرهنگی، آموزشی، زیارتی مددکاران در مشهد مقدس ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

یازدهمین دوره فرهنگی، آموزشی، زیارتی مددکاران در مشهد مقدس ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸ یازدهمین دوره فرهنگی، آموزشی و زیارتی مددکاران در مشهد مقدس، با تاکید بر ضرورت برخورد احترام‌آمیز مددکاران با مددجویان و نیازمندان ۲۰ تیرماه با حضور مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد. عکاس: حسن محمدخانی
یازدهمین دوره فرهنگی، آموزشی، زیارتی مددکاران در مشهد مقدس ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
یازدهمین دوره فرهنگی، آموزشی، زیارتی مددکاران در مشهد مقدس ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
یازدهمین دوره فرهنگی، آموزشی، زیارتی مددکاران در مشهد مقدس ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
یازدهمین دوره فرهنگی، آموزشی، زیارتی مددکاران در مشهد مقدس ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
یازدهمین دوره فرهنگی، آموزشی، زیارتی مددکاران در مشهد مقدس ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
یازدهمین دوره فرهنگی، آموزشی، زیارتی مددکاران در مشهد مقدس ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
یازدهمین دوره فرهنگی، آموزشی، زیارتی مددکاران در مشهد مقدس ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
یازدهمین دوره فرهنگی، آموزشی، زیارتی مددکاران در مشهد مقدس ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.