بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره4 مشهد- 98/03/28

بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره4 مشهد- 98/03/28 تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی به اداره 4 مشهد رفت و از نزدیک با کارکنان آن به گفت و گو پرداخت و همچنین از چند خانواده در مناطق مختلف این اداره بازدید کرد. عکاس: خلیل مهرآبادی
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 11
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 10
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 9
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 8
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 7
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 5
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 4
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 3
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 2
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 6
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.