بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28

بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی به اداره 5 مشهد رفت و از نزدیک با کارکنان آن به گفت و گو پرداخت. همچنین از چند خانواده مددجوی تحت حمایت این اداره بازدید کرد. عکاس: حسن محمدخانی
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 19
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 18
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 17
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 16
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 15
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 14
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 13
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 12
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 11
بازدید مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از اداره 5 مشهد- 98/03/28 10
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.