امضای تفاهم نامه زکات با بسیج سازندگی- 98/05/22

امضای تفاهم نامه زکات با بسیج سازندگی- 98/05/22 تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ این تفاهم نامه بین کمیته امداد و سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا از امروز به مدت ۲ سال و در ۷ بند امضا شد. عکاس: حسن محمدخانی
امضای تفاهم نامه زکات با بسیج سازندگی- 98/05/22 7
امضای تفاهم نامه زکات با بسیج سازندگی- 98/05/22 6
امضای تفاهم نامه زکات با بسیج سازندگی- 98/05/22 5
امضای تفاهم نامه زکات با بسیج سازندگی- 98/05/22 4
امضای تفاهم نامه زکات با بسیج سازندگی- 98/05/22 3
امضای تفاهم نامه زکات با بسیج سازندگی- 98/05/22 2
امضای تفاهم نامه زکات با بسیج سازندگی- 98/05/22 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.