اهدای جهیزیه به 50 نوعروس کمیته امداد اداره یک مشهد- 98/04/13

اهدای جهیزیه به 50 نوعروس کمیته امداد اداره یک مشهد- 98/04/13 تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۸ با مشارکت یک خیر و منابع داخلی کمیته امداد، همزمان با این ایام ۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت با ارزش هر سری ۶ میلیون تومان اهداء می شود. عکاس: خلیل مهرآبادی
اهدای جهیزیه به 50 نوعروس کمیته امداد اداره یک مشهد- 98/04/13 11
اهدای جهیزیه به 50 نوعروس کمیته امداد اداره یک مشهد- 98/04/13 10
اهدای جهیزیه به 50 نوعروس کمیته امداد اداره یک مشهد- 98/04/13 9
اهدای جهیزیه به 50 نوعروس کمیته امداد اداره یک مشهد- 98/04/13 8
اهدای جهیزیه به 50 نوعروس کمیته امداد اداره یک مشهد- 98/04/13 7
اهدای جهیزیه به 50 نوعروس کمیته امداد اداره یک مشهد- 98/04/13 6
اهدای جهیزیه به 50 نوعروس کمیته امداد اداره یک مشهد- 98/04/13 5
اهدای جهیزیه به 50 نوعروس کمیته امداد اداره یک مشهد- 98/04/13 4
اهدای جهیزیه به 50 نوعروس کمیته امداد اداره یک مشهد- 98/04/13 3
اهدای جهیزیه به 50 نوعروس کمیته امداد اداره یک مشهد- 98/04/13 2
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.