سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-98/05/30

سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-98/05/30 مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی در سفر به شهرستان مانه وسملقان ضمن دیدار با امامان جمعه شهر آشخانه و قاضی با فرماندار این شهرستان نیز دیدار کرد. وی همچنین در این سفر یک روزه از خانه سالمندان،مسکن های در حال ساخت و طرح های اشتغال در حال اجرا نیز بازدید کرد. عکاس:
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 8
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 7
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 6
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 23
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 22
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 21
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 20
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 19
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 18
سفر مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی به شهرستان مانه و سملقان-9/05/30 17
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.