جلسه شورای مدیران با حضور آقای دکتر بخشی مدیر کل محترم اداره امور اداری و رفاه کارکنان کمیته امداد کشور 1398/09/21

جلسه شورای مدیران با حضور آقای دکتر بخشی مدیر کل محترم اداره امور اداری و رفاه کارکنان کمیته امداد کشور 1398/09/21 جلسه شورای مدیران مازندران با حضور جناب آقای دکتر بخشی مدیر کل امور اداری و رفاه کارکنان کمیته امداد کشور در سالن اجتماعات اداره کل کمیته امداد مازندران برگزار شد. عکاس: محسن عالی نژاد
جلسه با مدیر کل امور ادرای و رفاهی کمیته امداد کشور 1398/09/21 9
جلسه با مدیر کل امور ادرای و رفاهی کمیته امداد کشور 1398/09/21 8
جلسه با مدیر کل امور ادرای و رفاهی کمیته امداد کشور 1398/09/21 7
جلسه با مدیر کل امور ادرای و رفاهی کمیته امداد کشور 1398/09/21 6
جلسه با مدیر کل امور ادرای و رفاهی کمیته امداد کشور 1398/09/21 5
جلسه با مدیر کل امور ادرای و رفاهی کمیته امداد کشور 1398/09/21 4
جلسه با مدیر کل امور ادرای و رفاهی کمیته امداد کشور 1398/09/21 3
جلسه با مدیر کل امور ادرای و رفاهی کمیته امداد کشور 1398/09/21 2
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.