همایش هفته پژوهش کمیته امداد خراسان شمالی-98/09/21

همایش هفته پژوهش کمیته امداد خراسان شمالی-98/09/21 همایش هفته پژوهش با حضور نخبگان،دانشجویان و روسای دانشگاه های استان خراسان شمالی به میزبانی کمیته امداد خراسان شمالی برگزار شد. عکاس:
همایش هفته پژوهش کمیته امداد خراسان شمالی-98/09/21 2
همایش هفته پژوهش کمیته امداد خراسان شمالی-98/09/21 3
همایش هفته پژوهش کمیته امداد خراسان شمالی-98/09/21 4
همایش هفته پژوهش کمیته امداد خراسان شمالی-98/09/21 5
همایش هفته پژوهش کمیته امداد خراسان شمالی-98/09/21 6
همایش هفته پژوهش کمیته امداد خراسان شمالی-98/09/21 7
همایش هفته پژوهش کمیته امداد خراسان شمالی-98/09/21 8
همایش هفته پژوهش کمیته امداد خراسان شمالی-98/09/21 9
همایش هفته پژوهش کمیته امداد خراسان شمالی-98/09/21 10
همایش هفته پژوهش کمیته امداد خراسان شمالی-98/09/21 11
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.