دیدار مدیر کل کمیته امداد امام(ره) بارئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان-98/09/19

دیدار مدیر کل کمیته امداد امام(ره) بارئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان-98/09/19 مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بارئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان خراسان جنوبی دیدار و در مورد زمینه های مشترک همکاری در سرفصل های مختلف کاری گفتگو کرد. عکاس: جمشید سورگی
دیدار مدیر کل کمیته امداد امام(ره) بارئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان-98/09/19
دیدار مدیر کل کمیته امداد امام(ره) بارئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان-98/09/19
دیدار مدیر کل کمیته امداد امام(ره) بارئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان-98/09/19
دیدار مدیر کل کمیته امداد امام(ره) بارئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان-98/09/19
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.