اردوی جهادی خیرین سلامت دکتر جامی در روستاهای بخش درح-98/11/18

اردوی جهادی خیرین سلامت دکتر جامی در روستاهای بخش درح-98/11/18 تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ طرح خدمت رسانی به روستاهای محروم " کلاته بلوچ" و" برقله" از توابع بخش درح شهرستان بیرجند با همکاری این نهاد و گروه خیرین سلامت ( دکتر جامی) به اجرا در آمد. عکاس: جمشید سورگی
اردوی جهادی خیرین سلامت دکتر جامی در روستاهای بخش درح-98/11/18
اردوی جهادی خیرین سلامت دکتر جامی در روستاهای بخش درح-98/11/18
اردوی جهادی خیرین سلامت دکتر جامی در روستاهای بخش درح-98/11/18
اردوی جهادی خیرین سلامت دکتر جامی در روستاهای بخش درح-98/11/18
اردوی جهادی خیرین سلامت دکتر جامی در روستاهای بخش درح-98/11/18
اردوی جهادی خیرین سلامت دکتر جامی در روستاهای بخش درح-98/11/18
اردوی جهادی خیرین سلامت دکتر جامی در روستاهای بخش درح-98/11/18
اردوی جهادی خیرین سلامت دکتر جامی در روستاهای بخش درح-98/11/18
اردوی جهادی خیرین سلامت دکتر جامی در روستاهای بخش درح-98/11/18
اردوی جهادی خیرین سلامت دکتر جامی در روستاهای بخش درح-98/11/18
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.