آغاز بکار رسمی مرکز نیکوکاری اصناف شهر همدان_ 1399/04/05

آغاز بکار رسمی مرکز نیکوکاری اصناف شهر همدان_ 1399/04/05 تاریخ: ۷ تیر ۱۳۹۹ آغاز فعالیت مرکز نیکوکاری اصناف شهر همدان با حضور مدیرکل کمیته امداد همدان، رئیس اتاق اصناف، رئیس بسیج اصناف استان و تعدادی از روسای اتحادیه‌ها برگزار شد. عکاس:
آغاز بکار رسمی مرکز نیکوکاری اصناف شهر همدان_ 1399/04/05 5
آغاز بکار رسمی مرکز نیکوکاری اصناف شهر همدان_ 1399/04/05 3
آغاز بکار رسمی مرکز نیکوکاری اصناف شهر همدان_ 1399/04/05 4
آغاز بکار رسمی مرکز نیکوکاری اصناف شهر همدان_ 1399/04/05 2
آغاز بکار رسمی مرکز نیکوکاری اصناف شهر همدان_ 1399/04/05 1
آغاز بکار رسمی مرکز نیکوکاری اصناف شهر همدان_ 1399/04/05 8
آغاز بکار رسمی مرکز نیکوکاری اصناف شهر همدان_ 1399/04/05 7
آغاز بکار رسمی مرکز نیکوکاری اصناف شهر همدان_ 1399/04/05 9
آغاز بکار رسمی مرکز نیکوکاری اصناف شهر همدان_ 1399/04/05 10
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.