دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

آسوده

حبیب الله آسوده یدکی

مدیر کل
  • 051-32239028
میری

محمد رضا میری

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 051-32239029
دانشور

سلمان دانشور

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 051-32240800
کرابی

حسین کرابی

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 051-32239032
محمد اسماعیل پور

محمد اسماعیل پور

معاون اداری و مالی
  • 051-32240880
سید حبیب امینی طوفال

سید حبیب امینی طوفال

معاون فرهنگی
  • 051-32239024