دکمه موبایل منو

اخبار شهرستانی

خدمات کمیته امداد، با تحسین مردم همراه بود

خدمات کمیته امداد، با تحسین مردم همراه بود

کمیته امداد اداره هفت مشهد با ارائه خدمت به یک خانواده مددجودر ساخت مسکن، تحسین مردم را برانگیخت.
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ۱۱:۴۷
تحویل 4 باب مسکن به مددجویان خوشاب

تحویل 4 باب مسکن به مددجویان خوشاب

چهار باب مسکن مددجویی شهری و روستایی با مشارکت کمیته امداد، خیران و خود مددجو ساخته و تحویل شد.
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ۰۹:۴۸